Samtalsterapi

Vilka ska gå i terapi?


Här är några vanliga problem som man handskas med dagligen och som man kan få hjälp för:

Är du osäker och har dåligt självförtroende? Beroendeproblematik, oro, ångest och existentiella frågor Har du svårigheter i relationer till andra? Har du tvångstankar och fobier? Känner du att du tappat fotfästet? Har du drabbats av sorg eller genomgår du en kris? Känner du dig otillräckligt? Känner du dig stressad? Har du sömnsvårigheter? Behöver du stöd och hjälp att bryta negativa beteenden och mönster?


Hur går det till?


Själva terapin sker i personligt möte. Genom att ställa så kallade terapeutiska frågor hjälper vi dig  att reflektera och tänka i nya banor. Ibland kompletterar vi tekniker och metoder som bild, kroppsmedvetenhet, rollspel, drömmar, och medvetenhetsövningar.


Övningarna syftar till att stötta dig i arbetet med att bryta ner hinder. Mellan samtalen kan du ibland få uppgifter att arbeta med.


Som inriktning arbetar jag med Psykosyntes.

Fördelar med Samtalsterapi


  • Minskad stress
  • Bättre självförtroende
  • Bättre självkänsla
  • Lära känna sig själv
  • Ökad livskvalitet
  • Lättare att sätta gränser
  • Lära sig att sätta gränser
  • Förbättrad kommunikation med omgivningen
  • Glädje
  • Förståelse av sina egna och andras handlingar

Vad är samtalsterapi


Det är ett behandlingssätt där du tillsammans med terapeuten tar reda på varför du inte mår bra och hur ska du ta ur dig ur den kris du befinner dig i samt att hitta utvecklingsmöjligheter. Samtalsterapin hjälper dig att förstå dig själv bättre och varför du gör som du gör i vissa situationer.


Copyright @ All Rights Reserved