Regresionsterapi

Regressionsterapi

Upplev dina tidigare liv eller din barndom!


När man gör en regression återupplever man tidigare erfarenheter, ofta i syfte att läka en traumatisk händelse man bär med sig från en tidigare tidpunkt i livet. När vi använder oss av metoden regression som betyder tillbakagång, får vi kontakt med erfarenheter som vi inte alltid är medvetna om i vår vardag.


Man kan göra regression för att förstå en viss känsloupplevelse eller ett problem man har. Både positiva och negativa erfarenheter vi bär med oss kan man göra en regression till. För att få mer förståelse för en viss situation eller lära känna sig själv bättre.


Många problem och kroniska symptom eller smärta kommer från undertryckta känslor från tidigare erfarenheter i livet. En regression kan vara så kraftfull att den i många fall skapar otroligt snabba bestående förändringar på mycket kort tid.

Copyright @ All Rights Reserved