Kroppsrening

HÄLSOCENTER PHOXTHOR

Att rensa kroppen från gifter kan vara starten till ett nytt och rikare liv!

 

Kroppen har en förmåga att anpassa sig till de omständigheter som råder. Den mat du äter, de tankar du tänker, hur mycket du rör dig, hur mycket du stressar är några av de faktorer som påverkar din hälsa och som i förlängningen gör avtryck i din kropp. Kroppen har en själreglerande funktion och har även naturliga reningsorgan som huden, lungorna, levern, njurarna och tarmarna. Dessa hjälper kroppen från att göra sig av med restprodukter, stagnerat material, gamla celler, toxiner (gifter), tungmetaller m.m. Det som kroppen inte använder i sin förbränning måste föras ut ur kroppen. Men vad händer när kroppen inte orkar med att rena sig fullt ut. Jo, kroppen blir självförgiftad vilket ofta leder till en hel del kroppsliga följder.

 

Miljögifter utsätts du för i stort sett hela tiden beroende på vilken närmiljö du lever i och vilken föda du äter. De mikrobiska toxinerna (gifterna) däremot bildas inne i kroppen och ökar när obalansen i kroppen ökar. Det beror till stor del av den föda du äter, hur du smälter maten och omvandlar den till näringsämnen och problemen blir större ju mer av dessa toxiner som blir kvar i kroppen och inte förs ut. Toxinerna försämrar totalhälsan och påverkar kroppens vävnader negativt. Till slut kan olika symtom visa sig som på sikt i värsta fall kan leda till mer kroniska sjukdomstillstånd i kroppen.

 

Flera ansedda oberoende hälsoorgan som WHO har uppskattat att 80 - 90 % av våra ämnesomsättningssjukdomar som i sin tur ligger till grund för olika allvarliga sjukdomar har gifter (toxiner) som grund då dessa påverkar kroppen negativt. Extra allvarligt anses vissa metaller vara, främst tungmetaller.

 

Greenpeace studerade nyligen blodprov från navelsträngen på barn som är födda i USA. Studien har visat att mödrar överför toxiner till sina barn via navelsträngen. I den studien rapporterades cirka 287 typer av gifter, inklusive kvicksilver. Gifter och tungmetaller förorenar vatten, luft och mat. Kosmetika, textilier och hygienprodukter som används varje dag är fulla av farliga kemikalier.

 

Ett allt större problem som vi har i Sverige är uran som vi får i oss via dricksvattnet. Man blir dålig utan att man förstår varför och när man vänder sig till vården så hittar de inget fel på en men man är inte kapabel att leva ett normalt vardagsliv. Genom att göra en hårmineralanalys ser man direkt om det förekommer onormala halter av uran eller annan tungmetall.

Här nedan kan du läsa rapporter om människor som blivit uranförgiftade:

 

https://www.svd.se/svart-fa-bukt-med-uran-i-vattnet

 

http://kurera.se/uran-u/

 

Symptom vid behov av kroppslig rening

 

Tecken på behov av rening av kroppen kan vara mindre symtom till rena sjukdomar. Olika tecken kan vara:

 

•Matsmältningsbesvär

•Tarmbesvär

•Förstoppning

•Diarré

•Oregelbunden avföring

•Uppblåst mage

•Gaser

•Illaluktande avföring

•Klåda i anus

•Tarmsjukdomar som IBS, Ulceros kolit och Crohns sjukdom

•Dålig andedräkt

•Illaluktande svett

•Kronisk trötthet

•Irritation

•Depression

•Hudbesvär

•Fler infektioner och förkylningar

•Återkommande huvudvärk

•Värk och smärta i kroppen på vissa ställen, exempelvis i korsryggen, muskelsmärta

•Allergi av olika slag

•Astma

•Inflammationer och Reumatism

•Intolerans mot såväl olika sorters mat

•Minskad aptit

•Vitgråa avlagringar på tungan

•Övervikt

•Försurning av kroppen.

•Dålig ämnesomsättning

•Ökade rynkor

•Ofruktbarhet

 

Avgiftning och utrensning

Svaret på att få bukt med en obalans i kroppen kan vara avgiftning och utrensning för rening av kroppen. När du genomför en rening av kroppen så uppstår ofta reningsreaktioner beroende på hur snabbt du renar kroppen. Vid mindre förorening av kroppen så upplever man snabbt en tillfredställelse och lätthet i kroppen efter att du genomfört en rening. Den känns då starkare och lättare. Vid svårare förorening så kan du till att börja känna större problem efter genomförd rening beroende på att så mycket gifter har börjat lämna kroppen och att en del gifter fortfarande finns kvar i omlopp. Du kan då känna dig svagare, något som sen avtar efter tag då kroppen börjat bygga upp sig igen. Du börjar då känna dig starkare och får ta del av reningens positiva effekter.

Sammantaget brukar du känna dig yngre och vitalare efter att du genomfört en reningsperiod. Att genomföra en rening kan därför vara en perfekt start för ett förändringsarbete av olika slag: att börja äta mer hälsosamt, träna mer, mentalt förändringsarbete, sluta röka osv.

 

Fördelar med att rena din kropp är bl.a.

 

• Kroppen blir av med toxiner och tungmetaller av alla de slag. Förbättrar allmänhälsan totalt.

 

• Vissa kroppsliga problemsymtom samt sjukdomar kan minska och försvinna.

 

• Många kroppsfunktioner börjar fungera bättre. Tarmar, lever, bättre cirkulation, bättre hud och hår, klarare ögon m.m.

 

• Näringsomsättningen förbättras och ökar. Upptaget av näringsämnen förbättras. Bl.a. upptaget av olika sorters B-vitamin blir exempelvis bättre vid en avgiftning av tarmarna. Kroppen klara sig på detta sätt med mindre föda för att uppta samma näring som tidigare.

 

• Kroppen kan smälta maten bättre, matsmältningsenzymerna arbetar bättre vilket leder till mindre toxicitet.

 

• Cellomvandlingen kan bli bättre i kroppen. Exempelvis förbättras den vid fasta och detox.

 

• Vissa begär kopplat till mat kan avta direkt efter en rening, sötsuget minskar, matportionerna kan minska naturligt osv. vilket kan led till bättre kroppskontroll med minskad vikt som följd.

 

Faktorer som kan gynna den naturliga reningen av kroppen

Din kropp har en fantastisk förmåga att återhämta sig och har en egen vilja och förmåga att fungera så bra som möjligt. Kroppen är därför egentligen självreglerande när det gäller att föra ut toxiner och tungmetaller som inte kroppen har behov av. Slagg och gifter avsöndras i lymf- och blodomloppet för att sen rensas ut via huden (renar genom svett och avlagringar), lungorna (renar genom utandningen), levern, tarmarna (renar genom avföringen), njurarna (renar genom urinen), därtill har kroppen sitt immunsystem och sina slemhinnor. Att balansera eventuell obalans är därför något som du kan hjälpa kroppen själv med när obalans råder.

 

Som tur är så finns det naturliga metoder för att rena kroppen från gifter och tungmetaller

En ren tarm är det viktigaste för din hälsa. Människor som lider av förstoppning, uppblåstmage, gaser, övervikt, trötthet, IBS, ulcerös kolit, hemorrojder, utslag eller andra kroniska sjukdomar är i stor behov av tarmrening samt rening av hela kroppen.

 

För att rening ska lyckas och för att minska biverkningar måste du rena dina organ i rätt ordning, Det är viktigt att rena njurar, tarmar och blodet först innan du börjar rena levern. Dels för att slippa illamående dels för att kroppen ska kunna ta hand om allt som kommer ut ur kroppen.

 

 

Kontakta oss för profesionell rådgivning samt individuellt anpassad reningskur.

 

Telefon: 0709 26 42 63 eller hceab@live.se

 

Rengör kroppen från gifter och tungmetaller

För en helkroppsrening använd Herba Plus utvalda och anpassade produkter som dessutom är balanserade.

 

För att rening ska lyckas och för att minska biverkningar måste du rena dina organ i rätt ordning.

 

 

HälsoCenter Phoxthor Copyright @ All Rights Reserved

HälsoCenter Phoxthor, Eklandagatan 6, 412 55 Göteborg, tel.0709 26 42 63