Massage

Några exempel på alla positiva saker med massage:

 

 • Gör spända muskler mjuka och elastiska
 • Ökar blodcirkulationen i musklerna
 • Stärker immunförsvaret
 • Har en avslappnande effekt på kroppen
 • Motverkar stress
 • Motverkar spänningar vid smärttillstånd
 • Ökar koncentrationsförmågan
 • Ökar lymfcirkulationen
 • Ger en djupare och lugnare andning
 • Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
 • Ger en ökad kroppskännedom
 • Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
 • Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang
 • Har en lugnande effekt på nervsystemet
 • Ökar kroppens allmänna välbefinnande

HÄLSOCENTER PHOXTHOR

Din hälsa beror utan tvivel på både dina fysiska och dina psykiska förutsättningar. Vi arbetar med att hjälpa dig att förbättra dina fysiska förutsättningar.

 

Vi anpassar behandlingen utefter dina önskemål och behov. Det vanligaste är att behandlingen innehåller behandlande moment och är djupgående, men den kan även vara förebyggande och/eller avslappnande.

 

Massagen avslutas med rådgivning om till exempel stretching och träning etc.

HälsoCenter Phoxthor Copyright @ All Rights Reserved

HälsoCenter Phoxthor, Eklandagatan 6, 412 55 Göteborg, tel.0709 26 42 63