Hälsoanalys

HÄLSOCENTER PHOXTHOR

För en djupare hälsoanalys använder vi oss av Bicom bioresonans och QI metoden.

Med dessa två aparater kan vi mäta obalanser i:

 

Mage- och tarm

Njurar

Lever

Hormoner

Hjärta

Urinblåsa

Galan

Lungor

Parasiter

Borrelia

Salmonella

Candida

Matintolerans

 

Långt innan sjukdomar märks eller diagnostiserats inom sjukvården kan vi mäta störningar i kroppens flöde av energier. Dessa störningar framkallar en obalans. Enligt kinesisk hälsofilosofi orsakar den här obalansen nästan alla sjukdomstillstånd, fysikt och psykiskt. Om vi kan mäta ett sjukdomstillstånd redan innan individen känner till det, så kan vi också åtgärda det innan det hamnar hos sjukvården.

 

Vi förstärker det friska i kroppen istället för att senare bekämpa sjukdomssymptom.

 

Med Qi-terapi och Bicom behandlar vi helt smärtfritt med naturliga och biverkningsfria metoder:

 

Allergier, överkänslighet och astma

Psoriasis och eksem

Mage och tarmbesvär, svamp, virus och bakterier

Immunstärkande, avgiftande

Stärkande för lungor, lever, njurar, stress och utmattning

Hormonproblem, värk

Stöd för ämnesomsättning

Fysisk utbrändhet och kronisk trötthet

Elöverkänslighet

Migrän och huvudvärk

Yrsel och öronsusningar (tinnitus)

Rygg-, axel- och nackvärk

Fibromyalgi

Underfunktion i blod och syrecirkulation

Blodtrycksförändringar

Menstruations- och övergångsbesvär

Astma och luftvägsproblem

Idrottsskador (muskel-, sen- och ledinflammationer, svullnader, tennisarm etc.)

 

Du får en fullständigt hälsoanalys utförd av certifierad och utbildad personal. Både Bicom och Qi-terapi utförs med hjälp av frekvenser. Den här metoden skiljer sig från hårmineralanalys på det viset att du får resultat direkt i handen. Du måste vara på plats när vi mäter dina funktioner.Till skillnad från en hårmineralanalys t.ex. där analysen visar ditt tillstånd över tid, visar en frekvensanalys ditt tillstånd i nuläge. Du får en sammanfattande rapport med råd vad du behöver åtgärda för att må bättre.

Allergibehandlingar med Bicom Bioresonans

 

Bioresonansterapi är en behandlingsmetod som baseras på den kinesiska akupunkturläran men praktiseras med modern västerländsk teknik. Genom att mäta det elektriska motståndet på kroppens akupunkturpunkter kan man kartlägga ämnen som en person är allergisk mot. Mätningen är smärtfri, inga stick eller blodprov.

 

Det finns inga biverkningar i medicinsk mening då inga kemiska ämnen tillförs kroppen. Däremot kan man ibland uppleva en viss trötthet, samt känslighet som ökar ibland under början av behandlingsperioden.

 

Tekniken utvecklades i Tyskland på 1970-talet av Franz Morell, inspirerat av traditionell kinesisk läkekonst.

Observera att terapin inte är godkänd av den allmänna vården i Sverige och vi får inte garantera några resultat. Men terapin vinner mark i ett 90-tal länder. I Tyskland används den av ca 3000 läkare. Själva Bicom-apparaten är godkänd enligt EU:s Medical Devices Directive (93/42/EEC). Det finns många studier från Tyskland och Kina. Mer information om detta finns på www.regumed.com

 

Hur går det till?

 

Själva behandlingen är smärtfri och fri från läkemedel. Behandlingstiden är cirka en timma. Behandlingstillfällen varierar mellan 1-3 gånger/vecka. De flesta patienter brukar få totalt 8-15 behandlingar. Om du tar läkemedel mot allergiska besvär och vill trappa ned eller sluta med dem ska du göra detta i samråd med din läkare.

Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) frekvensmönster som kommer från ämnet som testas eller från patienten. Bicom producerar inga egna frekvenser. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen. Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner.

 

Qi-Terapi

 

Vi startar alltid med en hälsokonsultation för att reda ut vad orsaken är till problemen, ofta beror det på obalans i energisystemet. Med Qi-mätinstrumentet kan vi läsa av och lokalisera problemet. Sedan tillför vi energi med vårt behandlingsinstrument och om fördelar den energi som redan finns och aktiverar kroppens egna resurser för självläkning.

 

Här kan du se hur det går till vi behandling med Qi terapin samt få mer information om vad är Qi-terapi klicka här...

 

HälsoCenter Phoxthor Copyright @ All Rights Reserved

HälsoCenter Phoxthor, Eklandagatan 6, 412 55 Göteborg, tel.0709 26 42 63