Coaching

HÄLSOCENTER PHOXTHOR

Coaching

 

Genom coaching erbjuder jag ett redskap för analys, reflektion, åtgärder och handlingar som i slutändan gör det möjligt för dig att nå framgång i ett eller flera områden av ditt liv eller arbete.

 

Tidigare fanns det en viss skepticism om coaching, men eftersom flera chefer, däribland ledarna för Dell Computer, Pfizer och Charles Schwab m.fl. har gått ut offentligt med det faktum att de hade tränat och hade stor nytta av coachning finns det nu en mycket mer positiv syn på coaching.

 

Det viktigaste är att avgöra vad dina behov är och att se till att förse dig med den typ av nivå av service du behöver.

 

Förväxla inte Coaching med terapi, det är två olika områden.

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan coaching och behandlingar är att coaching inte försöker lösa de djupare underliggande frågorna som kan vara orsaken till allvarliga problem som dålig motivation, låg självkänsla och dålig arbetsprestation m m.

Coaching är ett program som är mer generellt målorienterat av praktiska frågor som fastställandet av mål och att nå resultat inom specifika tidsramar.

I en studie jämförde man ledarskapsutbildning inom offentlig sektor utan uppföljande coaching och samma ledarskapsutbildning med uppföljande coaching. Uppföljningen bestod av åtta veckors coaching med enskilda samtal.

 

Coaching inkluderade att sätta mål, samarbetsinriktad problemlösning, träning i olika frågeställningar, ge feedback och att övervaka förändring.

 

Produktiviteten ökade med 22.4 % efter ledarskapsutbildning utan coaching och med ledarskapsutbildning med coaching ökade produktiviteten med 88 %.

 

Fördelar med coaching är många bl.a. att:

 

  • Uppnå dina mål
  • Öka självfortroende
  • Förbättra fokus på målet
  • Komma till handling snabbare
  • Göra rätt prioriteringar
  • Blir mer tydlig
  • Använda alla resurser
  • Kommunicera på rätt nivå

HälsoCenter Phoxthor Copyright @ All Rights Reserved

HälsoCenter Phoxthor, Eklandagatan 6, 412 55 Göteborg, tel.0709 26 42 63